• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Καλογήρου, Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής, ΕΜΠ

Συντονίστρια: Ιωάννα Καστέλλη, Δρ. Οικονομικά της Τεχνολογίας, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

 

Ομάδα Έργου:

Ευάγγελος Σιώκας, Δρ. Δίκτυα Έρευνας/ Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Γιώργος Σιώκας, Χημικός Μηχανικός

Πέτρος Δήμας, Χημικός Μηχανικός

Δημήτρης Σταμόπουλος, Χημικός Μηχανικός

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες:

Άγγελος Τσακανίκας, Επικ. Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, ΕΜΠ

Γιώργος Μαυρωτάς, Αναπλ. Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας, ΕΜΠ

Αιμιλία Πρωτόγερου, Δρ. Επιχειρηματικής Στρατηγικής, ΕΔΙΠ ΕΜΠ