• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την SO Kwadraat, οργανώνεται κάθε χρόνο «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» με σκοπό ναδοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ αλλά και αποφοίτους των Σχολών του ιδρύματος να προχωρήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σε μια επιχειρηματική πρωτοβουλία.
Η εβδομάδα επιχειρηματικότητας ξεκίνησε πρώτη φορά με επιτυχία το Μάιο του 2012, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν 15 επιχειρηματικές ιδέες. Το 2013 στις 2-8 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η 2η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή 16 ομάδων του ΕΜΠ και στις 28 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου του 2014 η 3η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή 17 ομάδων.
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, προσφάτως οργάνωσε με επιτυχία την 4η «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και να δεχτούν σχόλια, σε κλειστές συναντήσεις με τη συμμετοχή του Johan Van den Bossche, εμπειρογνώμονα της SO Kwadraat, και των μελών της ΜοΚΕ – ΕΜΠ.