• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η ΜοΚΕ-ΕΜΠ λειτουργεί σαν εκπαιδευτικός φορέας μέσω της εισαγωγής μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών 7 Σχολών του ΕΜΠ, σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με στόχο της ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Τα μαθήματα αφορούν είτε αποκλειστικά το αντικείμενο της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ή περιλαμβάνουν σχετική ανεξάρτητη ενότητα. Αναλυτικά σε κάθε Σχολή:

  • -Σχολές Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών (Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα)
  • -Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (Τεχνολογική Οικονομική ΙΙ: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός)
  • -Σχολή Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών (Συστήματα Διοίκησης)
  • -Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών (Στοιχεία Χρηματοοικονομίας – Ναυτιλιακές Χρηματοδοτήσεις, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα)
  • -Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Οικονομική της επιχείρησης – Επιχειρηματικότητα)
  • -Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Οικονομική Γεωγραφία)

Περίπου 600 φοιτητές το χρόνο παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν και την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.