• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η πλατφόρμα για τις “ Έξυπνες Πόλεις” αποτελεί μια σχετικά νέα κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Αντίστοιχα αναπτύσσονται πρωτοβουλίες που αφορούν το νησιωτικό χώρο. Οι έξυπνες Πόλεις/Νησιά είναι συστήματα καινοτομίας που βασίζονται στη σύμπραξη των δημοτικών αρχών με τους φορείς έρευνας και τεχνολογίας για τη δημιουργία νέων ψηφιακών κυρίως πεδίων και υπηρεσιών, για την ενίσχυση και διάδοση των χρήσιμων πληροφοριών, για την ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και νέων επαγγελμάτων, για τη διεύρυνση των αγορών και για την
εξυπηρέτηση των λειτουργιών της πόλης μέσα από δομές διαχείρισης διαδραστικού χαρακτήρα.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στις υποστηρικτικές πολιτικές, παραδείγματα και καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη και τρόποι χρηματοδότησης των έργων. Στο επίπεδο της τεχνολογίας, τα έξυπνα συστήματα προσφέρονται κυρίως για την αύξηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των δικτύων και των ροών σε μια πόλη. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δυνατότητας απόκτησης και ανάλυσης σειράς δεδομένων (data analytics) τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία των νέων ηλεκτρικών δικτύων (smart grids) και των δομών της ασύρματης τηλεφωνίας (overlay communication networks) με αμφίδρομη κυκλοφορία ώστε οι πληροφορίες να μεταφέρονται τόσο στους παραγωγούς, όσο και στους χρήστες υπηρεσιών και να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις. Κλασσικός τομέας για μια τέτοια εφαρμογή είναι η ενέργεια, όπου η άμεση επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσει στην αριστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος (optimisation) στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών (οικολογικό αποτύπωμα). Ιδιαίτερα στα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα, μπορούν συνυπάρχουν ενσωματωμένοι έξυπνοι μετρητές, μονάδες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), μηχανισμοί ελέγχου/διαχείρισης των φορτίων, συστήματα αποθήκευσης κτλ. έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα ρεύματος, μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ, και πολλαπλές επιλογές στο επίπεδο της κατανάλωσης (π.χ. φθηνότερο ρεύμα εκτός αιχμής, ρύθμιση συσκευών κτλ.). Διεθνώς, ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών του κλάδου έχει αναπτύξει εξειδικευμένες εφαρμογές που διευκολύνουν τόσο τους πολίτες/ χρήστες των υποδομών όσο και τις επιχειρήσεις. Με την έννοια αυτή, οι Έξυπνες Πόλεις/Νησιά μπορούν να είναι όχι μόνο καταναλωτές αλλά και εργαστήρια για την ανάπτυξη της καινοτομίας και τη δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Έτσι λοιπόν, το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου σας προσκαλεί στο διεθνές συνέδριο με τίτλο: “Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις: Πολιτικές, Τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Καλές Πρακτικές”, στις 22 & 23 Φεβρουαρίου 2018 στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα).

Αναλυτικά, το Πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής βρίσκεται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται εδώ.

Πρόσκληση στο Διεθνές Συνέδριο: ” Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις: Πολιτικές, Τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Καλές Πρακτικές”