• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

«Αποστολή της ΜοΚΕ είναι να βοηθήσουμε τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας που επιθυμούν να κάνουν το ‘άλμα’ από την έρευνα στην επιχειρηματική δραστηριότητα»

 

Το ΕΜΠ σαν ίδρυμα έχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα η οποία αποτυπώνεται στον κεντρικό ρόλο που κατέχει στα ερευνητικά δίκτυα και την 4η θέση στις συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, καθώς επίσης και στον μεγάλο αριθμό υποψήφιων διδακτόρων που επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο εντός του ιδρύματος.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι λοιπόν της ΜοΚΕ-ΕΜΠ είναι:

  1. Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως μια δυνητική επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας των μηχανικών αποφοίτων του ΕΜΠ είτε μέσω της ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων είτε μέσω της επιχειρηματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο υφιστάμενων επιχειρήσεων (business development-corporate development).
  2. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων  απαραίτητων για την ίδρυση και τη λειτουργία μίας επιχείρησης μέσω συστηματικής και στοχευμένης επίδρασης στο θεσμοθετημένο και το “άτυπο” πρόγραμμα σπουδών των μηχανικών, της διοργάνωσης σεμιναρίων και παιγνίων εξομοίωσης καθώς και μέσω της διεκπεραίωσης πρακτικών ασκήσεων.
  3. Η πρακτική υποστήριξη ατόμων και ομάδων που θέλουν να διερευνήσουν την δυνατότητα ίδρυσης της δική τους επιχείρηση, από το στάδιο της αρχικής ιδέας, τη μορφοποίησή της σε επιχειρηματικό σχέδιο, την αναζήτηση/εύρεση των πρώτων πελατών, την άντληση χρηματοδότησης έως την ίδρυση της επιχείρησης.