• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 1. Ανάπτυξη μεθοδολογίας σχεδιασμού αξιοποίησης ακινήτων Α. Στρατηγέα, Α. Μπίσκα & Χ.-Α. Παπαδοπούλου (pdf)
 2. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον τομέα των ΑΠΕ Δ. Διακουλάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. (pdf)
 3. Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Κ. Αραβώσης, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. (pdf)
 4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτωνΜ. Σ. Σαμουηλίδης, Καθηγητής,  European Patent Attorney (pdf)
 5. Χρηματοδοτικά Εργαλεία Επιχειρήσεων και Ενίσχυσης της ΕπιχειρηματικότηταςΑ. Μπελεγρή-Ρομπόλη & Ν. Πορφύρης (pdf)
 6. Όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα και στην ΕυρώπηΔρ. Α. Χριστοφόρου (pdf)
 7. Το Κοινωνικό Κεφάλαιο και η σχέση του με την Κοινωνικο-οικονομική Ανάπτυξη και την Κοινωνική ΕπιχειρηματικότηταΔρ. Α. Χριστοφόρου (pdf)
 8. Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΔ. Ασκούνης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. & Ι. Αλβέρτης (pdf)
 9. Μελέτη Σκοπιμότητας δρομολόγησης πλοίου στις Δυτικές ΚυκλάδεςΠ. Αναξαγόρου & Α. Παππάς (pdf)
 10. Μελέτη περίπτωσης για την Κοινωνική ΕπιχειρηματικότηταΑ. Τσακανίκας, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. & Δρ. Α. Χριστοφόρου (pdf)
 11. Μελέτη περίπτωσης: WWF Hellas – Κ. Αραβώσης, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π & Λ. Σωμάκος (pdf)
 12. Μελέτη περίπτωσης στο χώρο της Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και ΚαινοτομίαςΔ. Ασκούνης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. & Ι. Αλβέρτης (pdf)
 13. Μελέτη περίπτωσης για την SiEBEN ΕΠΕ – Α. Τσακανίκας, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. & Δρ. Π. Παναγιωτόπουλος (pdf)
 14. Μελέτη περίπτωσης για την Ερευνητική Στρατηγική και Δικτύωση της επιχείρησης SENSAP στα χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Δίκτυα – Δρ. Ε. Σιώκας (pdf)
 15. Μελέτη περίπτωσης για την επιχείρηση GEOAXIS – Α. Στρατηγέα, Α. Μπίσκα & Χ.-Α. Παπαδοπούλου (pdf)
 16. Μελέτη περίπτωσης της Ερευνητικής Στρατηγικής και Δικτύωσης της επιχείρησης Αλουμίνιον της Ελλάδος στα χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Δίκτυα – Δρ. Ε. Σιώκας (pdf)
 17. Μελέτη περίπτωσης: Bionature Ltd. – Δρ. Ι. Καστέλλη & Δρ. Π. Παναγιωτόπουλος (pdf)