• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – Α. Σ ΤΡΑΤΗΓΕΑ, Α. ΜΠΙΣΚ Α & Χ.-Α. ΠΑΠ ΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (pdf)
  2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ  – ΔΑΝΑΗ ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ε.Μ.Π. (pdf)
  3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΡ. Κ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ, ΕΠΙΚ ΟΥΡΟΣ Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ (pdf)
  4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Σ. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ EUROPEAN PATENT ATTORNEY (pdf)
  5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – Α. ΜΠΕΛΕΓΡΗ, ΡΟΜΠΟΛΗ & Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ (pdf)
  6. ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΡ. ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (pdf)
  7. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (pdf)
  8. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ & ΙΩΣΗΦ ΑΛΒΕΡΤΗΣ (pdf)