• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Νέο κτήριο Μηχανολόγων και Ναυπηγών, ΒΔ003
Τηλ. 210 7722822, -2823
e-mail: info@mke.ntua.gr