• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Περίπου 600 φοιτητές το χρόνο παρακολουθούν τα μαθήματα των οποίων την επιστημονική επιμέλεια αναλαμβάνει η ΜοΚΕ-ΕΜΠ, τα οποία περιλαμβάνουν πέρα από την το απαραίτητο οικονομικό/επιχειρηματικό υπόβαθρο και την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων. Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων αυτών περιλαμβάνει:

  • -7 οδηγούς για την ίδρυση επιχείρησης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας
  • -8 μελέτες περίπτωσης (case studies)
  • -Αγορά Βάσεων Δεδομένων της ICAP με χρηματοοικονομικά στοιχεία και δεδομένα ελληνικών επιχειρήσεων
  • -2 e-books πάνω σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Κοινωνίας της Γνώσης και της Πληροφορίας

 

Επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις διοργανώνονται υπό την μορφή:

  1. Οργάνωσης σεμιναρίων και ημερίδων ειδικής θεματολογίας που συνδέονται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
  2. Παιγνίου Διοίκησης Επιχειρήσεων για να εμβαθύνουν οι φοιτητές στην λειτουργία των επιχειρήσεων (5 κύκλοι με 117 συμμετοχές)
  3. Επισκέψεων φοιτητών σε διάφορες βιομηχανίες και επιχειρήσεις