• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

9thnewsletter-226x300

Η ΜοΚΕ-ΕΜΠ εκδίδει παραδοσιακά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα Ενημερωτικά της Δελτία (Newsletters) με σκοπό να πληροφορήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο για τις εξελίξεις και τις νέες πρωτοβουλίες και δράσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ σας καλωσορίζει στο 9ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της. Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες της ΜοΚΕ αναλυτικά εδώ.

 

 

 

 

 

Ενημερωτικά Δελτία (Newletters) της ΜοΚΕ-ΕΜΠ

1ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

2ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

3ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

4ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

5ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

6ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

7ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

8ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)