• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με τη Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότας ΕΜΠ σας προσκαλούν στην ομιλία του Καθηγητή Peter G. Klein με θέμα: “Η επίδραση των ακαδημαϊκών και κρατικών θερμοκοιτίδων και δομών διασύνδεσης νεοφυών επιχειρήσεων πάνω στην επιχειρηματικότητα: Στοιχεία από τις ΗΠΑ”, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ο Peter G. Klein κατέχει την έδρα W.W. Caruth Chair και είναι  Καθηγητής Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο του Baylor, ενώ παράλληλα είναι Ανώτατος Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Baugh Center for Entrepreneurship & Free Enterprise. Επιπλέον, διατελεί Επισκέπτης Καθηγητής στο Norwegian School of Economics και κατέχει πληθώρα τιμητικών και ερευνητικών διακρίσεων στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τρόπους σύνδεσης της επιχειρηματικότητας, της στρατηγικής και της οργάνωσης με εφαρμογές στην καινοτομία, τη διαφοροποίηση, τον κάθετο συντονισμό, τον τομέα της υγείας και τον τομέα της δημόσιας πολιτικής. Παράλληλα, κατέχει θέση αναπληρωτή εκδότη στο επιστημονικό περιοδικό Strategic Entrepreneurship Journal καθώς και στην Academy of Management Perspectives, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος και συντονιστής της συγγραφικής ομάδας πληθώρας επιστημονικών άρθρων και βιβλίων.

Στο πλαίσιο της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση γύρω από 3 βασικούς θεματικούς πυλώνες: i) την επισκόπηση και σχολιασμό της γενικότερης εικόνας της επιχειρηματικότητας και της έρευνας που σχετίζεται με αυτή στις ΗΠΑ, ii) συζήτηση των τάσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού και ανάπτυξης του “καινοτόμου οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας” και τέλος iii) τον σχολιασμό του ρόλου των ακαδημαϊκών θερμοκοιτίδων και δομών διασύνδεσης νεοφυών επιχειρήσεων και πως αυτές μπορούν να συνεργαστούν με φορείς από την βιομηχανία και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Καθηγητή καθώς και το ερευνητικό και ακαδημαϊκό του έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρόσκληση στην ομιλία του Καθηγητή Peter G. Klein με θέμα: “Η επίδραση των ακαδημαϊκών και κρατικών θερμοκοιτίδων και δομών διασύνδεσης νεοφυών επιχειρήσεων πάνω στην επιχειρηματικότητα: Στοιχεία από τις ΗΠΑ”