• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το φετινό Σεμινάριο της Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης που οργανώνει κάθε χρόνο η Ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, θα διεξαχθεί την περίοδο 12-15 Ιουλίου (Πέμπτη απόγευμα – Κυριακή πρωί) στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
Η ομάδα πλέον βρίσκεται στην διαδικασία διαμόρφωσης του προγράμματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικούς άξονες: 1) Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, 2) Υποδομές/Δίκτυα + Θέματα Ενέργειας, 3) Εκπαίδευση, 4) Τοπική Ανάπτυξη.
Σεμινάριο Ερμούπολης για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης//12-15/07/2018