• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στις 4μμ στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από την Ομάδα του χρηματοδοτικού εργαλείου Big Pi Ventures, όπου τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας και ενδιαφερόμενες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να μάθουν λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο fund.

Ειδικότερα, Τα θέματα προς παρουσίαση –συζήτηση είναι:

  1. Αναδρομή και παρουσίαση του τωρινού οικοσυστήματος Big Pi Ventures.
  2. Παρουσίαση και ανάλυση των χαρακτηριστικών της χρηματοδότησης (είδος επιχειρήσεων, ποσά, όρους και προϋποθέσεις και στόχους).
  3. Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων:
  4. Ισχυρά και αδύναμα σημεία, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ομάδων που προέρχονται από ερευνητικούς φορείς.
  5. Tips, βασικές συμβουλές και κατευθύνσεις, σημεία προς προσοχή για επιτυχημένες προτάσεις.
  6. Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και ιδιαίτερα σε ομάδες με επιχειρηματικές ιδέες που τους ενδιαφέρει να μετατρέψουν την ερευνητική τους δραστηριότητα σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχήματα.

Από το Big Pi θα συμμετέχουν οι Αρίστος Δοξιάδης, Αλέξανδρος Ελευθεριάδης και Εύα Χατζηανδρέου.

Παρουσίαση του χρηματοδοτικού εργαλείου Big Pi Ventures την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018