• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) προκηρύσσει τον 9ο διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2019 για τη δημιουργία νέων οικολογικών-καινοτόμων προϊόντων διατροφής.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι αφενός να υποστηρίξει νέους Έλληνες φοιτητές, που ασχολούνται με την επιστήμη των τροφίμων και αφετέρου να αποτελέσει ένα φυτώριο καινοτόμων ιδεών για τη Βιομηχανία Τροφίμων.

Ο διαγωνισμός στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων διατροφής (τροφίμων ή ποτών), τα οποία θα παρουσιάζουν απαραιτήτως στοιχεία οικολογικής καινοτομίας. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τελικού προϊόντος, που θα τεθεί σε γευστική δοκιμή.

Ο διαγωνισμός ECOTROPHELIA διεξάγεται σε 2 επίπεδα. Πρώτα σε εθνικό, όπου ο κάθε Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων διοργανώνει τον διαγωνισμό στη χώρα του για την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας και στη συνέχεια οι νικητές όλων των χωρών συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων «ANUGA» στην Κολωνία, στις 5-9/10/2019. Τα έξοδα διαμονής και μετάβασης της νικητήριας ομάδας θα καλυφθούν από τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων της Ελλάδας. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη φοιτητική ομάδα των υποψηφίων διδακτόρων και των φοιτητών που έχουν υπερβεί το 35ο έτος καθώς και μεμονωμένων ατόμων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μέσω ομάδων, που αποτελούνται από 2 έως 10 άτομα, που προέρχονται από το ίδιο ή διαφορετικά πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα. Επιτρέπεται οι ομάδες να είναι μικτές, να αποτελούνται δηλαδή από φοιτητές των 2 βαθμίδων (προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί) και να καθοδηγούνται από το πολύ 2 επιβλέποντες, που μπορεί να είναι είτε Υποψήφιοι διδάκτορες ή Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Λέκτορες, Καθηγητές, κλπ).

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 3 χρηματικά και 2 τιμητικά βραβεία:

Χρηματικά Βραβεία
1. Το ECOTROPHELIA χρυσό βραβείο, που περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο αξίας 1.200€ και τη συμμετοχή της ομάδας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό ECOTROPHELIA, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων «ANUGA» στην Κολωνία, στις 5-9/10/2019, με τα έξοδα μετάβασης και διαμονής να καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
2. Το ECOTROPHELIA αργυρό βραβείο, που περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο αξίας 800€.
3. Το ECOTROPHELIA χάλκινο βραβείο, που περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο αξίας 500€.

Τιμητικά Βραβεία
• Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης.
• Βραβείο Καλύτερου Πλάνου Μάρκετινγκ & Εμπορίας

Οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο προϊόν διατροφής (τρόφιμο ή ποτό), που θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι κριτήρια:
• Να μην κυκλοφορεί στην αγορά έως την ημέρα του διαγωνισμού.
• Να προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
• Να είναι εμπορεύσιμο προς λιανική πώληση και / ή προς διάθεση σε εστιατόρια και / ή προς διάθεση σε υπηρεσίες εστίασης.
• Να είναι καινοτόμο σε ένα ή περισσότερα σημεία συγκρινόμενο με ανάλογα προϊόντα, που υπάρχουν στην αγορά. Η καινοτομία μπορεί να σχετίζεται με την ιδέα και / ή τις τεχνολογικές πτυχές και / ή τη σύσταση και / ή τη συσκευασία, κλπ.
• Να λαμβάνει υπόψη την οικολογική-καινοτομία (eco-innovation), αναφορικά με τα βασικά συστατικά (προέλευση, βιολογικά ή/και με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, κλπ.), ή/και στη συσκευασία (ανακυκλώσιμη, κλπ) ή/και στην παραγωγική διαδικασία (εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση ανακυκλωμένου νερού, κλπ), ή/και στη διανομή-logistic (νέες υπηρεσίες, μικρές εφοδιαστικές αλυσίδες, κλπ.).
• Να διακρίνεται για τις οργανοληπτικές, διατροφικές ή άλλες ιδιότητές του.
• Να μπορεί να αναπαραχθεί σε βιομηχανικό επίπεδο με βάση την περιγραφή του φακέλου (συστατικά, παραγωγική διαδικασία, κόστος παραγωγής, βιομηχανική επένδυση, κλπ.).
• Να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς, που ισχύουν (διαδικασία, πρόσθετα και συστατικά, συσκευασία, διαφήμιση, ασφάλεια).
• Να είναι εμπορικά αξιοποιήσιμο (ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, σχέδιο μάρκετινγκ, συσκευασία, logistics, κλπ.).
• Να παρουσιάζει πλήρη συνοχή ως προς όλα τα παραπάνω κριτήρια.

Για να λάβει μέρος μια ομάδα στον διαγωνισμό θα πρέπει να έχει στείλει τον Τεχνικό Φάκελο με συμπληρωμένα τα υποχρεωτικά στοιχεία, ταχυδρομικά (3 αντίγραφα + cd ή dvd), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019. Στη συνέχεια θα πρέπει να στείλει τον Αναλυτικό Τεχνικό Φάκελο γραμμένο στα Αγγλικά έως την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 (Νέα Φόρμα Υποβολής Τεχνικού Φακέλου). Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τον κανονισμό του Διαγωνισμού.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τον Τεχνικό Φάκελο και τον Αναλυτικό Τεχνικό Φάκελο:

Ταχυδρομικά
Στα γραφεία του ΣΕΒΤ, Λεωφ. Κηφισίας 340, ΤΚ 154 51, Νέο Ψυχικό (τηλ.: 210 6711177 – 6723215, fax: 210 6711080) με την ένδειξη «ΣΕΒΤ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ECOTROPHELIA 2019». Σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15/3/2019, ώρα 18:00 και έως 24/5/2019, ώρα 18:00 αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ (www.sevt.gr) ή επικοινωνήστε με τη Δρ Φ. Σάλτα (Τ: 210-6711177, 6723215, e-mail: fotsal@sevt.gr).

9ος Εθνικός Διαγωνισμός ECOTROPHELIA 2019 / Προκήρυξη Διαγωνισμού – υποβολή αιτήσεων έως 15 Μαρτίου 2019