• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

9thnewsletter-226x300

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σας καλωσορίζει στο 9ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της. Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες της ΜοΚΕ αναλυτικά εδώ.

 

 

 

 

 

Ενημερωτικά Δελτία (Newletters) της ΜοΚΕ-ΕΜΠ

1ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

2ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

3ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

4ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

5ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

6ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

7ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

8ο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

9ο Ενημερωτικό Δελτίο Μονάδας Έρευνας και Καινοτομίας ΕΜΠ