• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Παρουσίαση της ΜοΚΕ στο Career Forum Εκπαιδευτηρίων Νέας Γενιάς Ζηρίδη//26-27/03/2018

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης CAREER FORUM των εκπαιδευτηρίων Νέας Γενιάς Ζηρίδη  στις 26/-27/03/2018 με θέμα την παρουσίαση της επιχειρηματικότητας ως εναλλακτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας, […]

Συμμετοχή του ΕΠΙ.νοώ και του Invent ICT στην 5η έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας – Patras IQ// 27-29/04/2018

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η έκθεση καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας – Patras IQ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο […]