• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Globelics είναι ένα διεθνές δίκτυο ερευνητών που δραστηριοποιείται σε θέματα Καινοτομίας και την Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας.Το δίκτυο είναι ανοικτό σε όλη τη διεθνή ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα και χαρακτηρίζεται από την ποικιλομορφία του.Κάθε χρόνο,η ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα του Globelics συγκεντρώνεται, οργανώνοντας ένα παγκόσμιας εμβέλειας Συνέδριο,για να συζητήσει και να ενημερωθεί για τις εξελίξεις πάνω σε θέματα Καινοτομίας, Τεχνολογίας,  Επιχειρηματικότητας  Ανάπτυξης της Ανταγωνιστικότητας.

Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (EBEO) σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) θα διοργανώσει το 15ο Διεθνές Συνέδριο Globelics 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», στις 11 με 13 Οκτωβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και τη δράσεις που αυτό περιλαμβάνει μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

15th International Globelics Conference 2017