• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στα πλαίσια της ερευνητικής της δραστηριότητας, η ΜοΚΕ-ΕΜΠ πραγματοποίησε μια έρευνα για την επιχειρηματικότητα των νέων αποφοίτων μηχανικών (2000 – 2010) και τελειόφοιτων ΣΕΜΦΕ (2004 – 2010) του ΕΜΠ στην οποία μεταξύ άλλων μελετήθηκαν η επιχειρηματική πρωτοβουλία των αποφοίτων καθώς και οι λόγοι που τους οδήγησαν στην ανάληψη ή μη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Μια σύντομη ματιά στα αποτελέσματα παρουσιάζεται στο Infographic.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Έρευνα για την Επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων του ΕΜΠ