• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου πραγματοποίησε ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο του ερευνητικού/εκπαιδευτικού ινστιτούτου UNU-MERIT που διεξήχθη στις 26-28 Νοεμβρίου 2014 στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. Το UNU-MERIT (Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology) αποτελεί σύμπραξη του United Nations University και του Maastricht University. Το συνέδριο αυτό διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας του ινστιτούτου.

Το Συνέδριο είχε θέμα: “Future perspectives on innovation and governance in development”

Δείτε το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις του συνεδρίου

Η ομιλία του Γιάννη Καλογήρου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας Innovation in Europe and the world και είχε τίτλο “Delivering on the growth promise in the peripheral European countries: How can an “innovating out of the crisis” strategy work in Greece”.

Δείτε εδώ την παρουσίαση του Γιάννη Καλογήρου και εδώ την περίληψη της ομιλίας του.

Επίσης, ο Γιάννης Καλογήρου είχε συνάντηση με τον Luc Soete, ιδρυτικό διευθυντή του MERIT και σημερινό Πρύτανη του Πανεπιστημίου του Maastricht (δείτε σχετική φωτογραφία).

Ο Γιάννης Καλογήρου μαζί με τον Βασίλη Πεσμαζόγλου έχει μεταφράσει στα ελληνικά και επιμεληθεί το βιβλίο των Chris Freeman & Luc Soete (2000) “Εργασία για όλους ή μαζική ανεργία; Ο ρόλος της Πληροφορικής στην Τεχνολογική Αλλαγή στο κατώφλι του 21ου αιώνα”, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο. Στο βιβλίο αυτό οι Γιάννης Καλογήρου και Βασίλης Πεσμαζόγλου (2000) έχουν γράψει την εισαγωγή «Οικονομική Ανάλυση της Τεχνικής Αλλαγής και Τεχνολογική Πολιτική: Η συμβολή των Freeman και Soete» (σ.11-44).

 

 

 

Ομιλία Γιάννη Καλογήρου στο Διεθνές Συνέδριο του UNU-MERIT