• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρόσκληση στο Διεθνές Συνέδριο: ” Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις: Πολιτικές, Τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Καλές Πρακτικές”

Πρόσκληση στο Διεθνές Συνέδριο: ” Έξυπνα Νησιά & Έξυπνες Μικρές Πόλεις: Πολιτικές, Τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Καλές Πρακτικές”

Η πλατφόρμα για τις “ Έξυπνες Πόλεις” αποτελεί μια σχετικά νέα κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη της βιώσιμης […]